Foto: Hercegovina Promo

U geografskoj literaturi pored naziva Bilećko jezero može se pronaći i pojam Miruško jezero, po nazivu sela i kotline koji su dobrim dijelom potopljeni izgradnjom hidroakumulacije. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 395 metara i zajedno sa Trebinjskim jezerom, koje se na njega nastavlja, pruža u dužini od oko 30 km.