Ovo je konačni prijedlog za novi grb Banjaluke, a o tome da li će on u budućnosti krasiti institucije najvećeg grada RS odlučiće parlament krajem ovog mjeseca.

“Igre bez granica” oko izbora novog grba trebalo bi da budu okončane 26. marta kada bi poslanici Skupštine grada Banjaluka trebalo da usvoje novo idejno rješenje ovog znamenja grada kojeg su izradili Zoran Nikolić i Srđan Marlović iz Beograda, piše Mondo.ba.

 

Ovaj heraldičarski dvojac, uz dizajniranu zastavu, pripremio je tri idejna rješenja novog grba Banjaluke od kojih je komisija za izbor obilježja izabrala ovo koje je upućeno odbornicima Skupštine grada na razmatranje.

U skladu sa heraldičkim standardima, autori su rješenje novog grba prikazali u varijantama mali, srednji i veliki grb.

Upotreba malog grba je opšta. Srednji grb upotrebljavaju organi gradske uprave, koristi se u administraciji, na pečatima i službenim aktima. Veliki grb predstavlja najsvečaniji oblik grba, a koriste ga gradonačelnik i predsjednik skupštine. Veliki grb je dat u tri varijante u zavisnosti od toga da li je izbor samo lenta, samo floralni preplet (rodna grana kestena) ili oba elementa.

Simbolika grba

Osnovni polukružni štit je dat u crvenoj boji koja simboliše banjalučku regiju. Srebrni stub simboliše rijeku Vrbas. Dva zlatna nazubljena heraldička stuba aludiraju na zidine koje predstavljaju personifikaciju stvaralaštva, sublimirajući u sebi cjelokupnu materijalnu i nematerijalnu baštinu grada.

Štit je nadvišen zlatnom zidnom krunom ukrašenom dijademom koja aludira na počasti koje grad posjeduje (domen protokola i administracije). Čuvari štita su dva srebrna bika, čija je upotreba utemeljena u narodnoj tradiciji i literarnom stvaralaštvu znamenitih ličnosti ovog kraja (Kočić). Grana kestena u rodu ukazuje na kontinuitet uređenja gradskog ambijenta i predstavlja njegovo prirodno nasljeđe. Natpis na lenti “Slavna i sveta” odnosi se na rijeku Vrbas i preuzet je iz poznatih Dučićevih stihova.

Nakon što je grb Banjaluke prije dvije godine proglašen neustavnim, jer sadrži elemente vjerskog i nacionalnog identiteta samo jednog naroda, gradske vlasti su prošle godine putem dva konkursa bezuspješno pokušale da utvrde novi izgled grba.

U Gradskoj upravi su pojasnili da prvi konkurs za izbor idejnog rješenja grba nije okončan izborom idejnog rješenja, jer rad nije sadržavao elemente koji su prepoznatljivi kao kulturno – istorijsko nasljeđe Banjaluke, dok je drugi konkurs poništen jer predloženo rješenje “nije sačinjeno u skladu sa pravilima heraldike”, što je, kako su istakli, bio jedan od uslova predviđenih konkursom.

 

Izvor: Nezavisne novine