Izvor: Tanjug

Luksemburg je i dalje daleko najbogatija zemlja Evropske unije, a Bugarska, uprkos napretku u posljednje tri godine, ostaje najsiromašnija, saopštio je Evrostat.

Bruto domaći proizvod (BDP) Luksemburga po stanovniku, mjereno indeksom kupovne moći, u 2012. godini bio je 263 evra, što je dva i po puta veći iznos od prosječnih 100 evra u EU, prenio je AP.

Iza Luksemburga, sa 30 odsto većim BDP-om po stanovniku od prosjeka u EU, slijedi Austrija, trećeplasirana je Irska, zatim Holandija, Švedska, Danska, Njemačka i Belgija.

Austrijski BDP po stanovniku iznosio je prošle godine 130 evra i povećava se iz godine u godinu, s obzirom na to da je 2011. iznosio 129 evra, a 2010. godine 127 evra.

Paradoksalno, Irska, zemlja koja je primjenila jedan od najrigoroznijih planova štednje pod nadzorom EU i MMF, pošto je izgubila pristup kreditnim tržištima 2010, ostala je, kao i prethodne godine, treća najbogatija zemlja sa BDP-om po glavi stanovnika od 129 evra.

Holandija, koja je 2010. bila na drugom mjestu, pala je lani na četvrto mjesto sa iznosom BDP-a po stanovniku od 128 evra, dok je Njemačka na petom mjestu sa prosjekom od 120 evra. Francuska je na desetom sa 109 evra, ispred Velike Britanije sa 108 evra i Italije sa 103 evra.

Malta, Slovenija i Češka imaju od 10 do 20 odsto veći BDP po stanovniku od prosjeka u EU, dok su Slovačka, Portugal, Grčka, Litvanija i Estonija 20 do 30 odsto ispod evropskog prosjeka.

Hrvatska se, sa BDP-om po stanovniku za 38 odsto manjim od prosjeka EU, nalazi u grupi sa Poljskom, Mađarskom i Letonijom.

Bugarska, koja je postala članica EU 2007. zajedno sa Rumunijom, ima BDP po glavi stanovnika od 47 evra, a Rumunija je druga najsiromašnija zemlja Unije sa prosjekom od 50 evra.

Evrostatov alternativni indikator stvarne pojedinačne potrošnje po stanovniku, prema procjeni pojedinih analitičara, bolje odražava stvarni životni standard domaćinstva EU.