Sastanak povodom početka realizacije projekta „Migracije i razvoj“ pokrenutog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (MLJPI), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), održan je danas u opštini Nevesinje, koja će među deset bosanskohercegovačkih opština učestvovati u ovom razvojnom projektu.

Menadžer projekta Željko Blagojević predstavio je projekat na sastanku kojem je prisustvovao načelnik Momčilo Šiljegović sa saradnicima istkavši da ovim projektom UNDP nastavlja sa pružanjem podrške opštini Nevesinje.

„Uvrštavanje koncepta migracija i razvoja u relevantne politike, planove i aktivnosti u BiH”, projekat je koji će trajati 24 mjeseca, a sastoji se od tri komponente: integracije koncepta migracija za razvoj u strategije razvoja u deset odabranih opština u BiH, izgradnje kapaciteta nadležnih institucija u oblasti vezivanja migracija sa razvojem zemlje i definisanja zajedničkog strateškog okvira i smjernica za dugoročno djelovanje na polju migracija za razvoj – objasnio je Blagojević.

Za realizaciju projekata u lokalnim zajednicama planirana su sredstva u iznosu od 30.000 USD po opštini, u skladu sa opštinskim strateškim planovima.Od opštine Nevesinje se očekuje finansijsko učešće u iznosu od najmanje 6000 USD.

Cilj ovoga projekta je doprinos uspostavi povoljnog okruženja za migrante koji su spremni promovisati i proaktivno podržavati razvoj zemlje u oblastima tranzicije i socio-ekonomskog napretka na svim institucionalnim i društvenim nivoima. Rezultat ovog projekta je da će, do polovine 2015. godine, u strateške planove u deset odabranih opština prvi put biti uključeni prioriteti koji se odnose na migracije i razvoj.

S obzirom na broj iseljenika iz BiH (procjenjuje se da izvan zemlje živi više od 1,4 miliona bh. građana), njihovo materijalno stanje i nivo obrazovanja, partneri u ovom projektu su prepoznali veliki potencijalni pozitivan uticaj dijaspore na razvoj zemlje.
Kroz prvu komponentu projekta biće pomognuto još devet opština- Jajce, Ključ, Laktaši, Ljubuški, Maglaj, Posušje, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša.

Izvor: Opština Nevesinje