Omladinska banka Nevesinje poziva mlade od 17 do 35 godina koji imaju dobru ideju i žele da doprinesu razvoju lokalne zajednice da pišu projekte i mikrobiznise.
Projekte je moguće prijaviti do 09.03.2020. godine do 14 sati.
Omladinska banka Nevesinje će sve koji imaju  dobru ideju i žele da pokrenu i realizuju projekte od društvenog značaja, podržati u iznosu od 500 KM do 1.500 KM. Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava nalaze se na linku: Poziv za projekte mladih 2021 Ukupan fond I poziva za projekte mladih iz Nevesinja iznosi 7.500 KM.

Za mlade preduzetnike i preduzetnice od 18 do 35 godina, Omladinska banka je obezbijedila i
podršku za registraciju s.p. ili komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u iznosu od 500 KM
do 2.000 KM. Detaljni kriteriji za dodjelu i šta to Omladinska banka podržava nalaze se na
linku: Poziv za preduzetnice i preduzetnike 2021
Ukupan fond I poziva za mikrobiznise iz Nevesinja je 2.000 KM. Više informacija na Facebook stranici Omladinske banke Nevesinje.

HP, februar 2021.