Savjet ministara, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donio je u Sarajevu odluku o ograničenju kretanja i boravka stranaca u BiH da bi se minimizovale posljedice i spriječilo širenje virusa korona.

Odlukom se ograničavaju kretanje i boravak stranaca koji nemaju važeće identifikacione dokumente na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi njihov stvarni identitet, koji nezakonito borave u BiH, koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i posjeduju važeću potvrdu o iskazanoj namjeri ili koji su podnijeli zahtjev za azil u BiH, saopšteno je iz Savjeta ministara, nakon 13. vanredne sjednice.

Ograničenja za ove strance odnose se na zabranu kretanja i boravka izvan centara u koje su smješteni.

Navedeno je da će Služba za poslove sa strancima, u saradnji sa ovlaštenim policijskim službenicima entitetskih i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta, strance koji u BiH imaju neki od ovih statusa, a koji se nalaze izvan centara u skladu sa Zakonom o strancima, sprovesti u najbliži privremeni prihvatni centar, prema mjestu u kojem se stranac zatekne.

Ova odluka se privremeno primjenjuje do prestanka razloga za propisivanje ovih mjera, o čemu će Savjet ministara donijeti odluku.

 

 

Izvor: Nezavisne