Prodajem svinje iz domaćeg uzgoja.

Cijena po kilogramu žive vage 3,80 KM, a za polutke 4,50 KM.

Sve informacije na telefon broj 065 057 327.

 

/sponzorisana objava/

HP, novembar 2021.