Prema odluci Skupštine grada Trebinja, koja je održana danas, poreska stopa za nepokretnosti na području grada Trebinja ostaje u visini prošlogodišnje, odnosno 0.10%.

Pored vrijednosti poreske stope, odbornici su danas usvojili odluku o visini vrijednosti nepokretnosti za sve zone na području grada Trebinja.

Na sjednici su usvojene i odluke o uređenju prostora i građevinskom zemljištu, utvrđivanju osnovice za obračun rente, visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta. Donesena je i odluka o izradi srednjeročnog plana kapitalnih investicija Grada Trebinja i plan rada Skupštine grada u 2016. godini.

Odbornici su usvojili odluku o zamjeni nekretnina kojom će se obezbijediti lokacija za izgradnju vatrogasnog doma u Zasad polju.

Odluka o bezbjednosti saobraćaja, kao ni program rada Civilne zaštite grada Trebinja za 2016. godinu nisu usvojeni.

Skupština je usvojila i plan potrošnje sredstava dobijenih po osnovu Zakona o zaštiti od požara, a odbornici su donijeli i odluku o visini naknada predsjednicima mjesnih zajednica za prisustvo na sjednicama Skupštine.

U skupštinsku Komisiju za finansije imenovan je Špiro Čečur, a za v.d. člana upravnog odbora Doma zdravlja imenovan je Siniša Mutapdžić.

Izvor: Grad Trebinje