Radionica pod nazivom “Tretiranje i predstavljanje žena u medijima”, koja se organizuje u okviru projekta pod nazivom “Rodna zastupljenost i predstavljanje u medijima u BiH” održana je danas u Trebinju. 

Na radionici predstavljeni su rezultati monitoringa medija u periodu juni-juli 2019.

Udruženje je uradilo analizu najčitanijih i najuticajnijih štampanih i elektronskih medija o zastupljenost i položaju žena u medijima u Bosni i Hercegovini. Period analize je bio od 01. 06. 2019. god. do 31. 07. 2019. godine Glavni fokus ovog istraživanja je bio na predstavljanju žena u vijestima o miru i sigurnosti, ekonomiji i nasilju, a obrađene su i druge vijesti koje se bave pitanjima bitnim za društvo i Bosnu i Hercegovinu, a u kojima se pominju žene.

U navedenom periodu je obrađeno hiljadu sedamsto vijesti, u kojima su na bilo koji način zastupljene žene, od ukupno deset hiljada u ciljanim, istraživanim medijima

Iz analiza činjenično pokazuje da su žene nominalno brojnije, ali u medijima neprimjetnije od muškaraca.

Položaj žena u medijima se popravlja, ali su mediji jedna od najvažnijih karika u perceprciji žena u javnosti, pa tako i u društvu te je potrebno raditi na edukovanju i novinara po ovom pitanju, zaključeno je na današnjoj radionici.

HP, januar 2020.