Danas je u Gradskoj upravi Trebinje održana 3. sjednica Еkonomskog vijeća Grada Trebinja na kojoj je predstavljen izvještaj o procesu implemantacije BFC standarda i informacija o Regionalnoj investicionoj konfernciji u Trebinju.

 

 

Na sjednici je rečeno da su do sada, u okviru procesa BFC implementacije, Gradu Trebinju dodijeljeni evaluatori za BFC – Dijanа Komosar i Aleksandар Vujinović, a gradonačelnik je imenovao tim ispred Gradske uprave Trebinje koji ima zadatak da prikuplja neophodnu dokumentaciju za implementaciju BFC standarda i rješava sve probleme koji budu prepreka na putu implementacije.

U izvještaju koji je danas predstavljen, kaže se da se proces sertifikacije odvija kroz dokazivanje ispunjenosti 12 glavnih kriterija i 80 podkriterija.Gradovi i opštine koji uspiju proći proces sertifikacije stiču status povoljnog poslovnog okruženja i time daju sigurnost potencijalnim investitorima. Program sertifikacije povoljnog poslovnog okruženja u jugoistočnoj Evropi je jedinstven regionalni program za unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava koji se sprovodi u Republici Srbiji, Hrvatskoj, Makedoniji i Bosni i Hercegovini.

Za sada u Republici Srpskoj ovaj sertifikat imaju Grad Prijedor i Grad Banja Luka, dok je veći broj gradova u fazi implementacije.

U okviru druge tačke dnevnog reda, na sjednici je data i informacija o investicionoj konferenciji čije je održavanje, na bazi saradnje Grada Trebinja i Konrad – Adenauer – Stiftung BIH ( politička fondacija koja svojim programima i projektima daje doprinos u razvoju demokratije, socijalne tržišne privrede, međureligijskog dijaloga, te međunarodne saradnje ), planirano za septembar 2015. godine u Trebinju.

Kako je rečeno, cilj investicione konferencije jeste predstavljanje potencijala privrede i realnih projekata za ulaganje u Trebinje i predstavljanje investitorima iz Njemačke. Također, u prisustvu predstavnika javnog i privatnog sektora, rečeno je da bi konferencija trebala staviti u fokus dvije strateške grane, a to su poljoprivreda i turizam te približiti ideju javno-privatnog partnerstva kao ekonomsku nužnost.

Uloga Ekonomskog vijeća Grada Trebinja i svih njenih članova u tom smislu jeste da predloži realne projekte koji će biti predstavljeni na konferenciji.

Izvor: Grad Trebinje