U novonastaloj situaciji prouzrokovanom pojavom virusa korona, na organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci, od 23. marta 2020. godine počinje izvođenje nastave po sistemu učenje na daljinu.

Naime, Univerzitet u Banjaluci je u proteklom periodu obavio pripreme za korišćenje platforme za elektronsko učenje Google Clasroom. Pored Google Classrom, za učenje na daljinu dostupna je i platforma Hangouts Meet, ali i niz drugih platformi za ovakve vidove učenja.

Putem navedenih platformi, poštujući autorska prava, studentima je moguće osigurati nesmetan pristup prezentacijama koje se koriste u nastavnom procesu, riješenim zadacima, studijama slučaja, audio i video zapisima, te i drugim materijalima potrebnim za realizaciju nastavnog procesa.

Na internet stranici Univerziteta, nalaze se jasna upustva za korišćenje platforme Google Clasroom, a koja se mogu pročitati ovdje. Takođe, postoji mogućnost i konsultacija studenata sa nastavnicima, a koju je moguće vrišti elektronskim putem.

Podsjetimo, odluka o organizovanju ovog oblika nastave, donesene je na osnovu Instrukcije Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, kojom je omogućeno praćenje nastavnog procesa na daljinu.

Izvor: 6yka.com