Ako želite da očuvate vitalnost i bistar um – ovaj režim ishrane idealan je za vas.

Mediteranska dijeta, bogata ribom, maslinovim uljem, povrćem i ponekom čašom vina, a siromašna mliječnim i proizvodima od mesa, veoma je korisna za organizam, a naročito za očuvanje zdravlja srca i mozga.

Međutim, to nije sve. Najnovije naučno istraživanje pokazalo je da ima blagotvorno dejstvo i na gene. Ona se dovodi u vezu sa dužim tjelomerima, zaštitnim “kapama” na vrhovima hromozoma. Kratki tjelomeri vezuju se za kraći životni vijek i bolesti vezane za starenje, kao što su kancer i kardiovaskularna oboljenja.

U istraživanju koje je trajalo 20 godina, ispitivane su navike u vezi sa ishranom 4.676 zdravih žena. One su na skali ocjenjivale koliko je njihov način ishrane sličan mediteranskoj dijeti. Pokazalo se da, što je više bilo sličnosti, to su njihovi tjelomeri bili duži.

Od naročite je važnosti to da nijedna namirnica pojedinačno ne može imati pozitivan uticaj na organizam onoliko koliko ima popuno sprovedena mediteranska dijeta.

Izvor: RTRS