Novosadski univerzitet odbio je da nostrifikuje oko 30 sumnjivih diploma sa Evropskog univerziteta u Brčkom, ali i drugih, uglavnom privatnih fakulteta u BiH.

Akademsku javnost u regiji ponovo potresa još jedna afera u vezi s neregularnim i/ili lažnim diplomama koje stižu sa područja BiH.

Na novosadski univerzitet stigle su diplome na nostrifikaciju sa Evropskog univerziteta u Brčkom koje su izdate 38 dana prije nego što je fakultet, kako je navedeno, osnovan, 28. decembra 2012.

U Agenciji za akreditacije visokoškolskih ustanova BiH istakli su da se sve akreditovane visokoškolske ustanove na nivou BiH nalaze na listi akreditovanih ustanova, koje su objavljene i na portalu ove agencije. Takođe, objavljena je i lista visokoškolskih ustanova kod kojih je proces akreditacije u toku. Ni na jednoj od ovih listi nema Evropskog univerziteta iz Brčkog. Međutim, status ove ustanove, kako su nam istakli, nisu mogli komentarisati.

U petak, i pored nekoliko telefonskih poziva i slanja upita po ovom pitanju, u kabinetu Sektora za obrazovanje Vlade Brčko distrikta su nam istakli da je šef nedostupan, zbog čega nismo dobili reakciju na ovaj slučaj.

Mirko Kulić, rektor Evropskog univerziteta Brčko, demantuje ove informacije. Navodi da je fakultet dobio dozvolu za rad 2011. godine, da se u ovom konkretnom slučaju možda radi o nekakvoj tehničkoj grešci na datumu dopune diplome, te da “nije riječ ni o falsifikovanim diplomama”.

“Provjerili smo, i kod nas nije bilo diplomiranog studenta s inicijalima N.T. tokom 2012. godine. Taj profesor priča ovakve priče da smanji broj upisanih studenata kod nas, jer se kod njih smanjio broj upisanih studenata. Takođe, ukupno od osnivanja ovog univerziteta do sada diplomiralo je 36 studenata iz Srbije, a ne oko 400, kako je naveo taj profesor”, istakao je Kulić.

Međutim, sa druge strane, ovom univerzitetu Sektor za obrazovanje Brčko distrikta izdao je rješenje o oduzimanju licence 23. januara 2014. godine, zbog, kako je navedeno u rješenju, prestanka ispunjavanja uslova za rad propisanih zakonom, podzakonskim aktima i preporukama Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH, kao i zbog utvrđenih nedostataka i propusta u radu koji su neotklonjivi ili se ne mogu otkloniti bez ozbiljnih posljedica po kvalitet studija.

“Uložili smo žalbu na ovo rješenje, jer su oni to uradili potpuno nezakonito. Nisu nam omogućili učešće u postupku, niti da predočimo odgovarajuću dokumentaciju! Taj postupak je još pred sudom”, navodi Kulić i dodaje da Univerzitet i dalje uredno radi i svojim zasluženo svršenim studentima izdaje diplome, koje su, kako kaže, zakonski važeće u BiH.

 

Izvor: Nezavisne novine