Туристички водичи у Републици Српској убудуће ће моћи да раде на простору више градова и општина, што ће унаприједити туристичку струку, предвиђено је то Приједлогом новог закона о туризму, који је усвојила Влада РС.

За разлику од досадашњег закона, који је подразумијевао да се испит за туристичког водича полаже на републичком нивоу и нивоу јединице локалне самоуправе, нови закон прописује да се испит полаже на нивоу РС, али и за подручја која обухватају територију међуопштински туристичких организација које ће новим законом бити основане.

– Досадашње рјешење се показало као несврсисходно, јер је дјеловање локалног туристичког водича ограничено само на подручје једне јединице локалне самоуправе за коју је водич положио испит – истакли су у Министарству трговине и туризма.

Предсједник Савеза туристичких водича РС Милан Букара истиче да су поменуте измјене закона за похвалу, јер се тежи ка свјетским праксама у туризму.

– Ми смо присталице тога да водичи не раде само у граду гдје живе, већ у комплетној једној регији. И у Хрватској се полагање лиценце за водиче изводи по жупанијама и то је пракса свуда у свијету па треба да буде и у РС – каже Букара.

Директор Туристичке организације града Бањалука Остоја Барашин каже да ће новим мјерама које предвиђа Приједлог закона о туризму на површину испливати квалитетни туристички водичи.

– Доћи ће до изражаја квалитет и конкуренција па ће добри водичи добити шансу да више раде и постигну боље резултате – рекао је Барашин.

Он је навео да је врло добро што ће туристичке организације добити могућност за остваривање додатних прихода, јер ће на тај начин имати квалитетнију промоцију туристичке понуде.

 

Извор: Глас Српске, Фото: ХП Архива