Foto: Hercegovina Promo

I u trebinjski Centar javne bezbjednosti MUP RS stigla su nova vozila iz kontingenta koje je ovo Ministarstvo nabavilo prije nekoliko dana. Zasigurno da će i ova vozila omogućiti lokalnoj policiji bolji i efikasniji rad na terenu.