Grad Trebinje završio je projektnu dokumentaciju za izgradnju novog kliničko-bolničkog centra u Trebinju, za šta će Vlada Republike Srpske obezbijediti 30 miliona KM, rekao je Srni gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.

Ćurić je naveo da će nova zdravstvena ustanova, koja će biti viši nivo zdravstvene zaštite, odnosno kliničko-bolnički centar, biti locirana u rejonu buduće zapadne obilaznice, u neposrednoj blizini putnog pravca Trebinje-Dubrovnik.

On je dodao da će izgradnja početi tokom naredne godine, te da je okvirni plan za završetak 2022. godina.

Ćurić je istakao da je razlog zbog kojeg je donesena odluka o izmještanju ove zdravstvene ustanove iz grada to što je planirano da se grad u budućnosti širi u tom pravcu, kao i zbog brojnih praktičnih infrastrukturnih rješenja, kao što su parking, lokalne putne komunikacije i slično.

“Kliničko-bolnički centar, pored redovnih usluga biće i zdravstvena ustanova orijentisana u komercijalne svrhe, s obzirom na opredjeljenje trenutne gradske vlasti da Trebinje krene i putem razvoja zdravstvenog turizma”, rekao je Ćurić.

On je napomenuo da će kliničko-bolnički centar biti namijenjen pacijentima iz cijele regije jer Trebinje raspolaže i stručnim kadrom koji će moći da odgovori ovakvim izazovima.

Đurić je naglasio da je u planu i izgradnja stambenih objekata namijenjenih medicinskom kadru i ljekarima koji povremeno dolaze ili koji budu trajno zaposleni u ovoj zdravstenoj ustanovi.

“Postojeća zgrada bolnice takođe će biti namijenjena za komercijalne svrhe”, precizirao je Ćurić, navodeći da će stara bolnica primati pacijente starije životne dobi koji će uz određene nadoknade moći da se liječe ili da u njoj borave određeni period.

Izvor: ATV