Lideri zemalja članica Evropske unije razmatraju danas u Briselu niz mjera protiv terorizma, uključujući strožu kontrolu granica, bolju koordinaciju službi bezbjednosti i uklanjanje terorističke propagande sa interneta.

Predsjednik Savjeta EU Donald Task pripremio je za današnji skup radni plan za suzbijanje terorizma čije se usvajanje očekuje večeras.

Iako plan još nije predstavljen javnosti, diplomatski izvori kažu da on uključuje izmjenu Šengenskog sporazuma, tako da će granična policija odsad bilježiti podatke i o građanima EU koji ulaze i izlaze iz šengenske zone, što dosad nije bio slučaj.

Policija je dosad vodila evidenciju samo o građanima trećih zemalja pri ulasku i izlasku iz Šengena, dok su građanima EU samo provjeravali dokumenta, ali nisu vodili evidenciju o njihovom kretanju.

Ova mjera, koja tek treba da bude ozvaničena na jednom od budućih sastanka Savjeta, predložena je zbog sve većeg broja mladih Evropljana koji su se pridružili islamističkim grupama na Bliskom Istoku i koji planiraju da prenesu džihad na evropsko tlo.

Prošlog mjeseca je grupa francuskih državljana arapskog porekla ubila 17 ljudi u napadima na redakciju časopisa “Šarli ebdo” i jevrejski supermarket u Parizu.

Osim toga, predlaže se i oštrija kontrola svih putnika koji ulaze i izlaze iz EU, a naročito onih koji putuju u Tursku i zemlje Bliskog istoka ili se odande vraćaju.

Očekuje se i da se evropski lideri založe za uspostavljanje jedinstvene evropske baze podataka o putnicima u avio saobraćaju, koja zasad postoji samo na nivou nacionalnih država, u kojoj bi se podaci o putnicima čuvali pet godina i bili dostupni službama bezbjednosti.

Tu mjeru su odavno predložili Evropski savet i Evropska komisija, ali ju je Parlament odbio sa obrazloženjem da se njome krši pravo građana na privatnost.

Ova ideja još nailazi na otpor u EP, o čemu svjedoči današnje upozorenje predsjednika Parlmenta Martina Šulca da brzopleta ograničenja ljudskih prava u ime bezbjednosti diskredituju demokratiju i idu na ruku teroristima.

Lideri večeras razgovaraju i o spriječavanju radikalizacije omladine putem interneta, kroz tešnju saradnju članica sa Europolom i internet kompanijama, kao i kroz promovisanje tolerancije i solidarnosti.

S obzirom da je današnji samit neformalne prirode, ovaj plan će biti usvojen samo u načelu, dok će se o konkretnim koracima odlučivati na budućim skupovima na ministarskom nivou.

Izvor: Nezavisne novine/Agencije