Njemačka će morati da uvede vize kako bi zaustavila azilante sa Balkana, jer je za prvih šest mjeseci ove godine 220 hiljada ljudi zatražilo azil, a procjenjuje se da će taj broj dostići 450 hiljada!

 

Podaci pokazuju da veliki dio onih koji traže azil u Njemačkoj i još nekim zemljama EU dolazi sa područja zapadnog Balkana.

Čak 40 odsto lica koja traže azil u Njemačkoj dolazi sa Balkana, iako im, tvrde Nijemci, u matičnoj zemlji ne prijeti progon.

U zemljama zapadnog Balkana potencijalnim azilantima nisu ugrožena ljudska prava niti im prijeti opasnost, već se radi gotovo isključivo o pokušaju naseljavanja iz ekonomskih razloga.

Njemačka vlada je prije nekoliko mjeseci najavila da će svako lice sa područja zapadnog Balkana koje zatraži azil automatski biti deportovano.

Ponovno uvođenje viza hitno traži Vlada Bavarske, jer je ova njemačka pokrajina najčešći cilj za one koji traže azil.

Upravo bavarska vlada iz svog budžeta plaća najveći dio troškova, poput socijalne pomoći ili socijalnih stanarina ekonomskim izbjeglicama, a njihov broj u odnosu na 2014. sada je udvostručen.

„Invazija“ azilanata počela je prije nekoliko godina kada su državljanima zemalja sa zapadnog Balkana ukinute vize za ulazak u Njemačku.

Odbijanje azila u proteklih nekoliko mjeseci nije dalo rezultate.

Potrebno je uvesti vize građanima ovih zemalja kako bi se regulisao njihov broj u Njemačkoj – tvrde Bavarci, a podržavaju ih i druge savezne pokrajine, navode njemački mediji.

Izvor: frontal.rs