Upravni odbor Agencije za osiguranje Republike Srpske usvojio izmjene Odluke o zajedničkoj tarifi premija i cjenovniku za osiguranje od odgovornosti za motorna vozila u Republici Srpskoj čime je izvršeno umanjenje cijena premije u vrsti osiguranja od odgovornosti za motorna vozila za 10 odsto.

“Ovo umanjenje cijena premije osiguranja je izvršeno nakon analiza stručnih službi Agencije, koje su kao rezultat imale zaključak da su stvorene sve tehničke i druge pretpostavke za umanjenje premije.Umanjenjem cijena premije osiguranja u vrsti osiguranja od odgovornosti za motorna vozila za 10 odsto će kao posljedicu imati smanjenje obaveza građana i privrednih subjekata po osnovu premije osiguranja pri registraciji vozila, a isto ima za cilj i postepenu pripremu društava za osiguranje za liberalizaciju cijena premije u vrsti osiguranja od odgovornosti za motorna vozila”, navodi se u saopštenju Agencije.

Tako će obaveze građana  i pravnih lica pri ugovaranju osiguranja biti manje, odnosno da će građani i pravna lica ubuduće plaćati manje iznose pri registraciji vozila.

Izvor: atvbl.com , Foto: google.com