Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja Svetog Savu, utemeljivača srpske crkve, države i školstva.Zbog aktuelne epidemiološke situacije ove godine u obrazovnim ustanovama neće biti organizovane školske priredbe, ali će na časovima biti riječi o prvom srpskom prosvjetitelju.

U Nevesinju je uspomena na Svetog Savu vječna i neizbrisiva. Prvi pouzdani istorijski podatak o ovom hercegovačkom mjestu nalazi se u Ljetopisu Pećke patrijaršije u kome se navodi da je Sava Nemanjić u Nevesinju 1219. postavio prvog humskog episkopa. Neki izvori preciziraju da je Humska episkopija osnovana u selu Zalomu nakon čega je nevesinjski kraj još dugo ostao zemlja Nemanjića.

Od tada pa do danas Sveti Sava prebiva u dušama i zajedničkim molitvama svih čestitih Nevesinjaca inspirišući ih na uvijek nova i plemenita pregnuća.

Кako bi sačuvali nacionalni identitet ugledni Srbi u Nevesinju u posljednjoj deceniji 19. vijeka počeli su intenzivniji i predaniji rad na podizanju kulturne i prosvjetne djelatnosti. Utočište Nevesinjaca u kojem su crpili duhovnu snagu za nova pregnuća postalo je Srpsko pjevačko društvo „Zastava“ osnovano 1891. godine. Imalo je svoju himnu „Vrela krvca“ koju je na stihove Aleksa Šantića komponovao Davorin Jenko. Utemeljivač, predsjednik i društveni horovođa Društva bio je Risto Proroković.

„Zastava“ je organizovala priredbe, zabave, sijela i uvijek bila u središtu nacionalnog života. Svetosavska akademija priređena 1892. godine bila je početak nacionalne misije koja je trajala decenijama kasnije. Svetosavske zabave bile su izvori na kojima su se đaci krijepili vjerom i kulturom. Pored svetosavske besjede, u kojoj je obično neko od učitelja govorio o velikom srpskom svetitelju i prosvjetitelju Savi, na programu su bile pjesme, deklamacije i pozorišni komadi.

Program Svetosavske akademije u Nevesinju 1892. godine

Iako je svetosavska svečanost organizovana prije više od jednog vijeka u okolnostima ograničene slobode nacionalnog izražavanja Nevesinjci su pripremili bogat program na kome im mogu pozavidjeti sadašnje generacije.

1. Besjedu je otvorio Risto Proroković.

2. „Uskliknimo“, pjevaju članovi Srpskog pjevačkog društva „Zastava“

3. „Dižite škole“, dekl. Dušan S. Zečević.

4. „Malena sam“, dekl. Joka M. Perin.

5. „Brankovo kolo“, pjevaju članovi Srpskog pjevačkog društva „Zastava“

6. „Mač i pero“, dekl. Božidar L. Đaić (pjesma Jovana Jovanovića Zmaja)

7. Srpske narodne pjesme uz gusle pjeva Vule Rnjez,

8. „Кrst i kruna“ -drama iz prošlosti srpske u četiri slike od dr. Jovana Subotića,

9. Pjevanje srpskih narodnih pjesama

 

Izvor: Radio Nevesinje