U okviru projekta „Opština pristupačna za sve“ podržanog od strane Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva ( CPCD )   u Nevesinju  je urađeno obilježavanje  parking mjesta za osobe sa invaliditetom, a napravljena je i prilazna rampa ispred Sportske dvorane. Nosilac projekta je Karate klub „Velež“.

Sa ciljem da oko 1.300 osoba sa invaliditetom u opštini Nevesinje dobije  kvalitetnije uslove za bezbjedno učešće u saobraćaju i lakši pristup objektima od javnog interesa Karate klub „Velež“ je  pokrenuo projekat koji je finansijski podržao CPCD u okviru Programa malih grantova. Urađena je prilazna rampa ispred Sportske dvorane „Nevesinjka“, a obilježena su i parking mjesta u gradu namijenjena invalidnim licima. Narednih dana biće postavljena i vertikalna signalizacija čime će biti zaokružen ovaj projekat koji je naišao na odobravanje sportskih klubova i organizacija koje okupljaju invalidne osobe.

Rukovodilac Radne grupe za realizaciju projektnih aktivnosti Anđelko Grahovac kaže da će projekat doprinijeti poboljšanju kvaliteta života i mobilnost osoba sa invaliditetom u opštini Nevesinje. Naglašava da će korist imati i klubovi koji  treniraju u Sportskoj dvorani, SŠC „Aleksa Šantić” i opština Nevesinje.

Strategijom razvoja sporta u RS naveden je i naglašen standard  prema kojem sportistima s invaliditetom  treba omogućiti nesmetan pristup sportskim terenima i manifestacijama.

Arhitektonske barijere  koje se javljaju kao posljedica nepoštovanja zakonske regulative prilikom izgradnje objekata  završetkom projekta „Opština pristupačna za sve“ biće  prevaziđene.

 Izvor: Radio Nevesinje