Izvor: Radio Nevesinje / Verica Čupković

Humanitarno udruženje žena „Hercegovka“ u partnerstvu sa Džender centrom Vlade Republike Srpske sinoć je u Nevesinju održalo završnu aktivnost – okrugli sto u sklopu projekta „Senzibilizacija javnog mnjenja po pitanju nasilja u porodici“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici subjekata zaštite – državnih institucija i nevladinih organizacija.

Komandir Policijske stanice Nevesinje Milan Pušara istakao je da se najviše ragovaralo o uzrocima nastanka nasilja u porodici i potrebnim mjerama koje bi se trebale preduzeti da se ostvari prevencija, odnosno da se smanji broj prekršaja i krivičnih djela po pitanju nasilja u porodici.

Tokom razgovora najviše pažnje je posvećeno zakonskim rješenjima i njihovim primjenama u praksi, rekao je Pušara.

Opšti zaključak je da u prevenciji nasilja društvo generalno malo učestvuje, neophodno je više edukacija, rada i upućivanja ljudi da na civilizovan način rješavaju nastale probleme unutar porodice kako bi se izbjeglo fizičko, psihičko i druge vrste nasilja, naglasio  je on.

Direktorica Udruženja Aleksandra Kravić izrazila je zahvalnost svim predstavnicima državnih institucija i nevladinih organizacija  koji su podržali rad Udruženja i dodala da  očekuje još bolju saradnju i rješavanje mnogih problema po pitanju nasilja u porodici.