Javno preduzeće „Komus“ u saradnji sa Odjeljenjem za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštine Nevesinje,11. aprila  započeće akciju uklanjanja divljih deponija na lokacijama:

  •        kod Boračke zgrade
  •        u Donjoj i Gornjoj Šehovini
  •        na Kilavcima (kod glavne trafostanice)
  •        kod Male škole
  •        u Batkovićima
  •        na Gvozdu (pored Spomen kosturnice)
  •        od Zalužja do Odžaka i 500 metara od raskrsnice za Rast
  •        kod Gvozdenog mosta
  •        pored saobraćajnice Nevesinje -Kifino Selo (Dijela)

 

 

 

Uklanjanje deponija vršiće se i na drugim lokacijama koje građani prijave nadležnom odjeljenju.

Pozivaju se građani da komunalni otpad odlažu na predviđenim mjestima  i odgovorno se ponašaju prema životnoj sredini.

 

Izvor: Radio Nevesinje