Udruženje penzionera opštine Nevesinje glavinu svojih aktivnosti usmjerava na popravanje materijalnog položaja i zdravstvene zaštite penzionera, a zagovara i zakonska rješenja koja bi unaprijedila status ove populacije, istaknuto je na današnjoj sjednici Skupštine Udruženja.

Od prikupljene članarine i prihoda iz opštinskog budžeta Udruženje je pomagalo svoje članove su u grupi teško oboljelih ili se nalaze u nezavidnoj materijalnoj situaciji.

Predsjednik udruženja Pero Sikimić naglašava da su 90% raspoloživih sredstava podijelili kao pomoć i posmrtnine.

– Prema Programu rada za tekuću godinu nastavili smo sa ovim aktivnostima, a imamo namjeru i da pomognemo naše članove koji idu na banjsku rehabilitaciju –rekao je Sikimić. On je dodao da je Udruženje zadovoljno redovnošću isplate penzija i da se zagovara njihovo povećanje.

−Rješenje treba tražiti u finansijskoj disciplini, povećanju stope doprinosa za PIO i preraspodjeli sredstava javne potrošnje − smatra Sikimić.

On je istakao dobru saradnju sa lokalnom upravom i poslovnicom Fonda PIO.

U Nevesinju je na kraju 2019. godine bio 2721 penzioner, a samo 8% njih primalo je penziju na osnovu punog radnog staža, istaknuto je na današnjoj sjednici. U strukturi penzija starosne čine 43,4%, invalidske 24,7%, a porodične 31,8%.

Na redovnoj godišnjoj Skupštini prihvaćen je Izvještaj o radu Udruženja u prošloj godini i Izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju Udruženja. Jednoglasno je prihvaćen i Program rada za 2020. godinu. Skupštini su prisustvovali načelnik opštine Milenko Avdalović i predsjednik Opštinskog parlamenta Momčilo Vukotić.

U kratkom obraćanju članovima Skupštine Avdalović je rekao da lokalna uprava ima posebnu odgovornost prema ljudima koji su čitav radni vijek proveli u Nevesinju i uz to prošli ratnu golgotu, naglašavajući da će opština i u budućnosti davati podršku nevesinjskim penzionerima.

 

Izvor: Radio Nevesinje