Predstavnici njemačkog preduzeća „Kühne“ održali su juče još jedan sastanak sa nevesinjskim poljoprivrednicima zainteresovanim za proizvodnju industrijskog krastavca “kornišona“.

Ponudili su i konkretne ugovore sa precizno definisanim uslovima i obavezama prizvođača i  kupca.

Uslovi koje su ponudili Nijemci uz podršku opštine Nevesinje i mogućnost ostvarenja podsticaja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS dosta su primamljivi za nevesinjske povrtlare.

Predstavnik njemačke firme  Bernard Ulrih  rekao je da je njihova namjera uspostavljanje dugoročne poslovne saradnje. Potvrdio je da su jedini uslovi  za zaključivanje ugovora posjedovanje  bar jednog dunuma obradive zemlje sa mogućnošću navodnjavanja i spremnost na rad.

Preduzeće „Kühne“  proizvođačima bi obezbijedilo sjemenski materijal, zaštitna sredstva, gnojivo i mreže, a  organizovalo bi i stručna predavanja agronoma. Nijemci garantuju  i otkup, a cijena bi zavisila od kvaliteta.Isplata bi se  vršila jednom sedmično preko bankovnog računa.

Nevesinjski poljoprivrednici su uslove za proizvodnju  ocijenili kao dobre, ali za najveći broj njih ostaje problem navodnjavanja zasada.

Načelnik opštine Momčilo Šiljegović  rekao je da bi lokalna uprava pomogla povrtlarima da naprave bazene za navodnjavanje. Smatra da je ponuda njemačkog poslodavca koreRukovodilac Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi za regiju istočne Hercegovine Borislav Milivojević podjetio je da aktuelni Pravilnik o podsticajima  predviđa podršku proizvodnje krastavaca za registrovana poljoprivredna gazdinstva. On je objasnio i druge olakšice koje bi mogli dobiti ratari koji se odluče ktna  i da bi je trebalo iskoristiti.

 Izvor: Radio Nevesinje