Odsjek za inspekcijske i poslove komunalne policije opštine Nevesinje podsjeća sve fizičke osobe, preduzetnike i pravna lica na njihovu obavezu da uklanjaju snijeg i led ispred svojih objekata.

Vlasnici i korisnici poslovnih prostora i objekata dužni su da uklanjaju snijeg i led sa trotoara ispred poslovnih prostorija svakodnevno. Snijeg i led se uklanja u dužni koliko zahvata poslovni prostor i širine najmanje 2 metra, ukoliko je širina trotoara veća s tim da se prilikom čišćenja trotoari ne oštećuju, piše portal Radio Nevesinja.

Čišćenje snijega i leda sa trotoara ispred stambenih objekata vrše vlasnici ili njihovi korisnici , prema rasporedu koji utvrđuje zajednica etažnih vlasnika, a ispred poslovno-stambenih objekata snijeg i led uklanjaju zajedno stanari i vlasnici, odnosno korisnici poslovnog prostora, svako ispred svog dijela objekta.

U slučaju većih sniježnih padavina i ako to predstavlja opasnost za zgradu ili prolaznike obavezno je uklanjanje snijega i ledenica sa krovova i terasa.

Snijeg i led iz prethodnog stava uklanjaju vlasnici, odnosno korisnici tih objekata, a kod stambenih i poslovno stambenih zgrada snijeg i led uklanjaju stanari tih objekata uz maksimalno obezbeđenje prolaznika i lica koji vrše ove poslove.

Snijeg i led koji se uklanja sa javnih površina skuplja se na gomile na mjestima koja su pogodna za odvoz.

Pri sakupljanju snijega i leda mora se voditi računa da kolovoz i trotoar ostanu prohodni.

Prilikom uklanjanja snijega i leda ZABRANJENO JE :

̶ iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašte i drugih slobodnih površina na ulice i trotoare,

̶ bacanje snijega i leda ispred zgrade na saobraćajnicu,

̶ zatrpavanje snijegom i ledom slivnika i šahtova,

̶ deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine

̶ posipanje pepelom prostora ispred poslovnih objekata i drugih javnih površina.

Mjerama za održavanje čistoće moraju se obezbjediti uslovi da javne površine budu čiste,da zadovoljavaju estetski izgled i ispunjavaju uslove za njihovo normalno korišćenje, poručuju iz Odsjeka za inspekcijske poslove.

Takođe naglašavaju, da će nadležna inspekcijska služba u zimskom periodu pojačati kontrole izvršenja navedenih obaveza i preduzeti sve potrebne mjere.

Za nepostupanje prema odredbama ove odluke propisane novčane kazne od 500 do 3.000 KM za pravno lice, za odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom od 100 do 300 KM, a za preduzetnike je novčana kazna je od 200 do 1000 KM. Za fizička lica (građane), novčane kazne iznose od 50 do 250 KM, podsjećaju u opštinskoj inspekciji.

 

Izvor: Radio Nevesinje