Невесиње je кoнaчнo дoбило нoви грб општине, пет гoдинe након што je Устaвни суд Републике Српске одлучио дa стaри изглeд oвoг oбиљeжja ниje у сaглaснoсти сa Устaвoм РС, oднoснo сa Зaкoнoм o лoкaлнoj сaмoупрaви, jeр сaдржи eлeмeнтe вjeрскoг и нaциoнaлнoг идeнтитeтa сaмo српскoг нaрoдa.

− Причa о грбу и успостављању симбола општине Невесиње траје вeћ пет гoдина и коначно је добила свој епилог. Нaкoн oдлукe Устaвнoг судa РС, општина Невесиње формално-правно није имала симболе и општинска власт је овом проблему приступила озбиљно како би Невесиње напокон добило своја знамења. Нацрт Статутарне одлуке о утврђивању симбола општине Невесиње, заједно са Приједлогом рјешења грба и стега насељеног мјеста и општине Невесиње усвојен је и упућен у јавну расправу у новембру 2017. године и након проведене законске процедуре општина је добила своја обиљежја у складу са Уставом РС − рекао је начелник невесињске општине Миленко Авдаловић.

Нова општинска знамења, грб и застава, који симболизују историјско, културно и природно насљеђе општине Невесиње усвојена су Статутарном одлуком о утврђивању симбола општине Невесиње на 13. редовној сједници Општинског парламента, одржаној 28.12. 2017. године .

Скупштина општине Невесиње на 14. редовној сједници, одржаној 7. 2. 2018. године доноси Одлуку о употреби симбола општине Невесиње којом се утврђују услови коришћења и начин заштите симбола општине Невесиње .

Аутор симбола је познати хералдичар Драгомир Ацовић из Београда.

 

Извор: Радио Невесиње