Iz Odsjeka za inspekcijske i poslove komunalne policije, upućen je apel da se lug i pepeo u zimskoj sezoni odlaže pravilno, da ne bi dolazilo do paljenja kontejnera i pričinjavanja štete i kako bi se izbjegle novčane kazne.

“Mole se građani da žar i lug iz peći ne odlažu u kontejnere sa ostalim otpadom nego u u posebne posude JP Кomus. Pravilnim odlaganjem se sprečava materijalna šteta i umanjuje opasnost za radnike komunalnog preduzeća”, navodi se u saopštenju.

 

Izvor: Radio Nevesinje