Влада РС одобрила је да у прву годину првог циклуса студија у академској 2016/2017. години буде уписано 6.695 бруцоша, што је више за 100 студената у односу на предложени план уписа, а одлучено је и да нема повећања школарина на јавним факултетима.

 

Из Владе је саопштено да је повећање броја студената одобрено на захтјев Универзитета у Бањалуци.

– Одлука да нема повећања школарина односи се на редовне и ванредне студенте на свим студијским програмима на јавним факултетима – саопштено је из Владе.

Министри су утврдили и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о државним службеницима који се усклађује са новим Законом о раду.

Тим приједлогом прописује се право и начин коришћења годишњег одмора, утврђује право на плаћено и неплаћено одсуство, као и могућност преузимања државног службеника у други републички орган управе. Прописана је и дужина трајања пробног рада, те дефинисано ко се сматра приправником, као и висина и трајање новчане казне за теже повреде радних дужности.

Влада је јуче донијела и одлуку о одобравању 317.174 КМ за социјално збрињавање радника који су због стечаја предузећа остали без посла или су испунили услов за старосну пензију.

Влада је прихватила и информацију о стању у области пензијског и инвалидског осигурања у Српској за прошлу годину која ће бити достављена Народној скупштини РС.

Извор: РТРС