U Javnoj ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost” Trebinje počeo je upis djece koja do sada nisu bila obuhvaćena nikakvim vidom predškolskog obrazovanja u godini pred polazak u školu.

U izjavi za Padrino radio direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece „Naša radost“ Aleksandar Vukanović je rekao da je Ministarstvo prosvjete i kulture RS uputilo poziv svim ustanovama za predškolsko vaspitanje i obrazovanje djece da se uključe u organizovanje ovog programa.

„Mi smo u obavezi da do 8. februara dostavimo tačan broj i spisak djece koja su planirala da upišu i pohađaju malu školu, rekao je Vukanović i dodao da će se nastava realizovati u periodu od 1. marta do 31 maja tekuće školske godine.“

Vrtić „Naša radost“ će, kaže Vukanović, u izjavi za Padrino radio obezbijediti didaktički materijal, uslove i prostorije za obavljanje male škole, a ministarstvo će finansirati zaposlene radnike koji će raditi sa djecom.

Ovim programom obuhvaćena su djeca rođena od 31. avgusta 2012. do 31. avgusta 2013. godine.

Prijave za upis djece popunjava stručna služba na osnovu Izvoda iz matične knjige rođenih za dijete koje se upisuje, a koji sadrži i jedinstveni matični broj roditelja.

Upis je svakim radnim danom od 08 do 12 časova u vrtiću u  Bregovima.

U izjavi za Padrino radio Vukanović je još dodao i da je vrtić “Srbija” u mnogome olakšao i poboljšao rad vrtića “Naša radost”, jer se djeca iz najvećeg trebinjskog naselja – Gorica koja su se prije upisivala u vrtiće u gradu sada mogu upisati u vrtić “Srbija”. On je dodao da sada nastavu u ovom  vrtiću pohađa 50-tak mališana.

HP, januar 2019.