Dani Hercegovine je naziv konferencije koja će se po prvi put organizovati polovinom avgusta  2013. Domaćini i nosioci inicijative za pokretanje i organizovanje Konferencije su opštine iz Istočne Hercegovine i Podrinja (Bileća, Berkovići, Čajniče, Foča, Gacko, Novo Goražde, Istočni Mostar, Kalinovnik, Ljubinje, Nevesinje,Rogatica,Rudo, Trebinje i Višegrad).

Ultimativni cilj Konferencije je razvoj i oživljavanje ovog dijela Republike Srpske koji obiluje neiskorištenim potencijalima očitovanim u jedinstvenim prirodnim resursima, povoljnim klimatskim karakteristikama i ekološki čistom prostoru, te bogatoj kulturnoj baštini i vijekovima-dugoj tradiciji. Istočna Hercegovina uz regiju Podrinja (dio Stare Hecegovine) je uprkos ovim potencijalima došla na samo dno po razvijenosti u Republici Srpskoj, te je neophodno podstaći aktivan angažman Hercegovaca koji u njoj žive, ali i Hercegovaca u dijaspori, kako bi ovi prostori postali mjesto kvalitetnog života i povratka a ne kontinuiranog iseljavanja.

Osnovna zamisao Konferencije jeste godišnje okupljanje svih koji vole Hercegovinu i onih koji u njoj vide mogućnost za poslovne aktivnosti i sigurno investiranje kroz razne vrste partnerstva i individualnog ulaganja. Konfrencija DaniHercegovine, je dvojnog karaktera- razvojnog i zabavnog, pristup koji će kreirati kulturu otvorenog dijaloga među učesnicima. Stoga se i program Konferencije sastoji iz dva dijela: radnog (formalnog) i neformalnog. Tokom radnog dijela konferencije će se prezentovati projekti iz raznih oblasti, organizovati diskusije i predavanja uspješnih privrednika i ljudi iz društvenog i kulturnog života Hercegovine. Neformalni dio se odnosi na obilazak znamenitosti Hercegovine i posjete kulturnim događajima koji će se u to vrijeme održavati u Hercegovini. Na ovaj način će se olakšati komunikacija i stvoriti preduslovi da se realno sagledaju sve razvojne mogućnosti regije.

Mjesto održavanja ključnih događaja konferencije je Trebinje, dok su u ostalim mjestima planirani manji događaji i organizovane posjete, a u skladu sa interesovanjima učesnika.