Iako vremenske prilike više ne pogoduju kupanju i sunčanju, na uređenim kupalištima nema plažnog mobilijara, na novskoj rivijeri i dalje je preko 3 hiljade registrovanih gostiju.

Prema posljednjim podacima Turističke organizacije Herceg Novi, registrovano je 3.237 gostiju, što predstavlja 42% ostvarenog prometa gostiju na isti dan 2019.godine.

Prednjače i dalje inostrani gosti kojih je trenutno 2.736, dok je domaćih 501.

Veću popunjenost i dalje bilježi privatni sektor u kojem je smješteno 1.802 gostiju, dok je u hotelima 1.429 gostiju.

U auto kampovima registrovano je 6 gostiju, dok su hosteli prazni.

 

 

 

Izvor: Radio Jadran