Feminizam je pokret koji se rušenjem konzervativnih rodnih uloga bori za jednakost žena i muškaraca. To znači da se feministi i feministkinje podjednako bore za pravo žena da budu jednako plaćene kao i muškarci (za isti posao koji obavljaju) i pravo muškaraca da izražavaju svoje emocije, a ne budu izvrgavani ruglu.

U društvima koja su tradicionalna i patrijahalna, feminizam ima negativno značenje, a jedina uloga kroz koju se meri vrednost žene je uloga supruge i majke.

Feministički pokreti zagovarali su i nastavljaju kampanju za ženska prava, uključujući pravo glasa, zarade poštene plate, jednake plate i otklanjanje razlike u platama među polovima, posjedovanje imovine, obrazovanja, jednaka prava u braku i porodiljski dopust. Feministkinje su također radile na osiguravanju pristupa legalnim pobačajima i socijalnoj integraciji i zaštiti žena i djevojčica od silovanja, seksualnog uznemiravanja i porodičnog nasilja. Promjene u odijevanju i prihvatljivoj fizičkoj aktivnosti često su bile dio feminističkih pokreta.

O samo pojmu feminizma, shvaćenosti, o zabludama i stavovima razgovaramo na današnjem dvočasovnom druženju “Na kafi sa Ivanom i Cecom”.

Očekujemo vaše pozive na naš broj telefona 059 241 025, a možete nam pisati i na naš facebook nalog Radio Padrino – Hercegovina promo, kao i na naš instagram profil Padrino radio.

Pridružite nam se i proćaskajte “Na kafi sa Ivanom i Cecom”.

 

HP, februar 2021.