Obrazovanje ima veliki značaj za svaku osobu koja želi da bude uspešna u životu. Učenje pomaže u izgradnji karaktera, u razvoju mišljenja i intelekta. Svaki čovek ima svoje ideje i svoje poglede na svet i život, bez obzira na to koliko je obrazovan, ali učenje i edukacija su od presučnog značaja za razvoj istinskog intelekta i kod svakog čoveka su bitan preduslov za izgradnju dobre pozicije u društvu.

Još od malih nogu kada nismo svjesni važnosti ni jednog značajnog pitanja na naš život, roditelji i učitelji nas uče koliko je bitno biti pismen i obrazovan.

Tokom školovanja shvatimo da je obrazovanje važno za svakog pojedinca i da je čak zagarantovano zakonima i Ustavom, Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima i drugim međunarodnim dokumentima.

Shvatimo da nam obrazovanje ne samo daje znanje iz različitih oblasti i nauka, nego i priliku da steknemo iskustvo u onome što nas interesuje, da se gradimo kao ličnosti, kao i da stičemo potrebne vještine kako bi mogli da obavljamo različite poslove i tako dajemo svoj doprinos i da svijet postane bolje mjesto za život.

Tokom školovanja praktično se uvjerimo da je obrazovanje veoma važno. Zbog toga počnemo sami donositi odluke koje se tiču želja i potreba kad je u pitanju obrazovanje. Počnemo se družiti sa osobama koji su sličnih razmišljanja, počnemo trenirati sport za koji smo talentovani, odabiramo vannastavne aktivnosti koje nas interesuju, odlučimo postati odlični učenici, upisujemo se u srednju školu koju želimo, završavamo fakultet, dodatno se educiramo, prihvatamo koncept “cjeloživotnog učenja” itd, itd …

Činjenica je da obrazovanje temeljni dio svih društvenih aktivnosti, a zašto je toliko važno pričamo danas “Na kafi sa Ivanom i Cecom”.

Više o ovoj temi pričamo na današnjem druženju sa Ivanom i Cecom. Očekujemo vaše pozive na naš broj telefona 059 241 025, a možete nam pisati i na naš facebook nalog Hercegovina Promo – Radio Padrino, kao i na naš instagram profil Padrino radio.

Pridružite nam se i proćaskajte “Na kafi sa Ivanom i Cecom”.

 

 

HP, januar 2021.