Vrijeme izbora je stiglo. Doba kada se svaka politička partija bori za što veći broj glasova, apeluju na svijest birača i nadaju se najboljem ishodu. Na biračima je da odluče da li je žele da utiču na promjene u gradu te svojim učešćem na izborima doprinesu uspješnijem izbornom procesu.

Važan dio biračkog tijela svakako jesu i mladi ljudi koji predstavljaju budućnost jednog grada, države. Danas se postavlja pitanje koliko mladi vjeruju izbornom procesu i aktivno učestvuju na izborima.

Mišljenja su podijeljena. U razgovoru sa svojim prijateljima, kolegama možete čuti da jedan dio njih smatra da je izlazak na izbore samo gubitak vremena, dok neki to ipak smatraju svojom građanskom dužnošću i hoće da budu dio promjene.

Upravo o tome smo razgovarali danas od 10 do 12 časova “Na kafi sa Ivanom i Cecom”  kada su naši slušaoci imali priliku da podijele svoje mišljenje o tome da li su danas mladi dovoljno uključeni i zainteresovani za izbore.

“Imam 25 godina i do sada sam izlazila tri puta na izbore. Smatram da bi svi građani trebali ispuniti svoju dužnost i izaći na izbore jer time možemo uticati na bolje stanje u državi”, mišljenje je jedne naše slušateljke.

Sa ovim mišljenjem se slaže i još jedna naša slušateljka koja takođe smatra da je izlazak na izbore moralna dužnost i obaveza jednog građanina.

“Mislim da na izbore izlazi većina mladih ljudi. Samim izlaskom želim da podržim kandidata koji je za mene najbolji, čije ideje i rad podržavam. Možda moj jedan glas ne može nešto da promijeni, ali je to izraz mojih stavova i zašto ga ne iskoristiti”, ističe ona.

“Izaći ću na izbore  jer smatram da je bitno da mladi ljudi daju svoj glas i da utiču na promjene, jer ako se ne trudimo da ide na bolje onda ne možemo ni očekivati neku promjenu”, rekao je još jedan naš slušalac.

Naravno sa nama su svoje mišljenje podijelili i oni mladi ljudi koji nemaju veliku vjeru u izborni proces.

” Neću izaći na izbore. Ne bavim se politikom, nisam upućen tako da neću da glasam” ističe za Padrino radio naš slušalac. Sličnog razmišljanja je i naša slušateljka koja ističe da nije upućena u ovogodišnje izbore, tako da ne planira da glasa.

Stavovi mladih su podijeljeni. Jedan dio je već izgubio vjeru u promjene i samu funkciju izbora, dok drugi dio mladih ljudi i dalje smatra da se treba boriti za bolje sutra.

Politika u velikoj mjeri utiče na život mladih ljudi, kako u obrazovanju tako i u zaposlenju. Svjedoci smo sve većeg broja mladih koji stupaju na političku scenu u nadi za zaposlenjem jer je veza posao-politika danas u velikom broju slučajeva postala neraskidiva. Naravno, još uvijek ima i oni svijetlih primjera gdje za zaposlenje je neophodan samo rad, trud, i želja za uspjehom.

Uz sve navedeno, učešće mladih u izbornom procesu je od velikog značaja jer kako se u narodu kaže na mladima svijet ostaje i ako želimo da vidimo promjenu, moramo biti ta promjena.

 

 

HP, oktobar 2020