Centar bezbjednosti Herceg Novi od jutros je formirao punkt u Kamenarima na kome ovlašćeni policijski službenici obavljaju kontrolu ulaska i izlaska iz ove opštine. Na taj način Uprava policije sprovodi detaljnu kontrolu poštovana posljednjih epidemioloških mjera Ministarstva zdravlja, po kojima je Novljanima zabranjeno napuštanje područja opštine, osim u izuzetnim slučajevima.

Građani bez odobrenja ili potvrde ovlašćenih organa ne mogu napuštati grad, kazao je pomoćnik komandira Centra bezbjednosti Herceg Novi za poslove interventne jedinice, Danilo Mališić.

„Kontroliše se svaki učesnik u saobraćaju. Građani su upućeni preko sredstava informisanja, pa ljudi koji nemaju potrebu ne dolaze nego se informišu putem telefona. Ukoliko je moguće da se odlazak iz grada odloži, građani tako postupaju. Oni koji imaju hitnu potrebu ili situaciju, dođu do nas. Ko ima potvrdu nadležnog, može da se uputi na školovanje, u medicinsku ustanovu radi liječenja itd“, podsjeća Mališić.

On ukazuje i na nekoliko nedoumica koje su građani iskazali.

„Pitaju da li će imati komplikacija do mjesta gdje treba da dođu, da li će stići na vrijeme, kojim prevozom mogu do aerodroma, ko može da ih sačeka i slično“, dodaje on.

Uprava policije u narednom periodu nastavlja sa detaljnim kontrolama, a za sve koji ne budu poštovali posljednji set mjera Ministarstva zdravlja, predviđene su kazne:

„Ukoliko se lica zateknu u prekršaju, kod nas ili OB Kotor ili OB Tivat, obavještava se dežurni državni tužilac i podnose se krivične prijave“, precizirao je Mališić.

Podsjetićemo da će Uprava policije detaljno kontrolisati poštovanje novih mjera koje su predviđene Naredbom o izmjenama i dopunama naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja korona virusa. Kako su saopštili, posebno će kontrolisati potvrde za kretanje iz gradova Crne Gore iz kojih je, novim mjerama, građanima zabranjeno napuštanje tih gradova.

Potrebno je da osobe imaju potvrde sa početkom važenja od 1.marta 2021. godine.

Iz policije apeluju na građane da poštuju propisane mjere Ministarstva zdravlja radi suzbijanja širenja korona virusa, te na taj način doprinesu dosljednom poštovanju usvojenih mjera i olakšaju rad pripadnika policije na terenu i izbjegnu izricanje kazni za kršenje mjera.

Posljednje mjere o zabrani izlaska iz nekoliko gradova, među njima i Herceg Novog, važiće do 10. marta.