Trenutno je u toku samostalna izložba ,, ZUMIRANJE 2” Ane Miljkovac. Izložba je online , a organizator je Muzej Hercegovine u Trebinju. Ovo je šesnaesta samostalna izložba ove autorke, a na kojoj je izloženo mnoštvo radova nastalih u periodu između 2013. do danas.


Izložba se može vidjeti na zvaničnom sajtu Muzeja Hercegovine i na društvenim mrežama (muzejhercegovine i https://www.facebook.com/muzejhercegovine.trebinje ).
Projekat je podržalo Ministarstvo kulture Crne Gore.

Projekat pod nazivom ZUMIRANJE II podrazumijeva izlaganje niza radova nastalih u poslednjih sedam godina. Sam naslov je usko povezan sa radovima koji sadrže vrlo sitne detalje- znakove od bojene keramike. Oni neprestano pozivaju gledaoca da im se približava i uočava- čita te elemente, ali i da se udalji i sagleda širu sliku. Zumiranje time nije samo uvećanje, to je i izoštravanje, koncentrisanje, analiza.

ZUMIRANJE II naslanja se na Paskalovu misao da ,,Čovjek živi u provaliji između beskonačno velikog i beskonačno malog”.

Teme kojima se autorka bavila su: Selfie, tj.problem identiteta, Orden za nju i njega, u kome razmatra problem partnertskih odnosa i Igra kao prva karika sa kojom počinjemo život i poslednja karika kojoj se vraćamo kada sagledamo cijelu životnu sliku i koja može biti način za prihvatanje svega što se dogodilo.

 

 

 

 

HP, januar 2021.