U Galeriji Muzeja Hercegovine u Trebinju, u utorak, 15. juna 2021. godine, sa početkom u 20.00 časova, u saradnji Muzeja Sarajeva i Muzeja Hercegovine u Trebinju, upriličiti svečano otvaranje izložbe autoportreta istaknutih bosansko-hercegovačkih likovnih umjetnika iz Umjetničke zbirke Muzeja Sarajeva.

Autor izložbe je istoričarka umjetnosti Ljubica Mladenović, koja je radni vijek od 1949. do 1979. provela u Muzeju Sarajeva. Izložba “Кako su se sami naslikali” prvi put je predstavljena 1963. godine, kada su izložena 23 portreta, a drugi put 1975. uz predstavljanje 29 autoportreta, koliko broji i danas. Autorka redizajna izložbe Aida Sulejmanagić sačuvala je prvobitni obim izložbe da bi se sačuvao autorski pečat izložbe, iako u zbirci muzeja ima novih autoportreta umjetnika.

Na izložbi su, između ostalih, zastupljeni slikari Anastas Bocarić, Đoko Mazalić, Roman Petrović, Ismet Mujezinović, Ivo Šeremet, Hakija Кulenović, Adela Ber, Vojo Dimitrijević, Vojo Hadžidamjanović, Ahmed Кarić, Ljubo Lah, Franjo Likar, Stevan Jenovac, Кarlo Mijić, Mario Mikulić, Behaudin Selmanović, Petar Tiješić, Mica Todorović.

Pored navedenih, izložiće se i autoportreti iz fundusa Muzeja Hercegovine u Trebinju: Atanasija Popovića, Mirka Кujačića i Rista Vukanovića. Izložba se organizuje u okviru manifestacije “Trebinjsko kulturno ljeto”.

 

 

HP, jun 2021.