Nakon duže pauze ponovno su počeli radovi na obnovi Saborne crkve u Mostaru.

Prema riječima mostarskog paroha Radivoja Krulja, trenutačno se završavaju kupole iznad oltara, a uskoro se planira nastavak zidanja zvonika i središnje kupole crkve.

Krulj kaže da za građevinski završetak radova nedostaju još oko tri milona maraka. On se nada da će nova vlast u Federaciji BiH i na razini Vijeća ministara imati sluha i pomoći da se obnova crkve nastavi.

Što se tiče povratka i obnove srpskih kuća u Mostaru, Krulj navodi da u posljednje dvije do tri godine na području Mostara nije obnovljena nijedna srpska kuća, iako potrebe za obnovom itekako ima.

Težak život

”Naša velika nada je regionalna konferencija koja je bila u Sarajevu, kao i da će novi ministri za izbjegle i raseljene osobe u novoformiranim vladama i Vijeću ministara dati jedan novi val obnove srpskih kuća u Mostaru”, kaže Krulj.

Najveći problem povratnika je, ističe on, zapošljavanje i egzistencija. ”Svjesni smo opće teške situacije, ali se nadamo većem broju zaposlenih Srba u institucijama, osobito grada, županija i Federacije BiH. Bilo je potpore u obnovi Saborne crkve, ali nismo zadovoljni brojem zaposlenih Srba u institucijama koje su pod HNŽ-om i FBiH, a i činjenicom da srpski narod nije konstitutivni narod u Ustavu HNŽ-a”, naglašava mostarski paroh.

Podsjeća da jedina istinska i konkretna potpora u svakom vidu opstanku srpske zajednice u dolini Neretve dolazi od vlasti u Republici Srpskoj.

 Pomoć iz RS-a

”Činjenica je da nije bilo potpore i donacija od Vlade Republike Srpske, ne bi došli do ove točke s obnovom Saborne crkve u Mostaru niti bismo planirali osvećenjecrkve u Prebilovcima. Postoji i potpora određenih srpskih predstavnika u institucijama BiH. Moram naglasiti posebne zasluge g. Damira Ćopića, zamjenika direktora u Agenciji za pružanje usluga u zrakoplovnoj plovidbi (BHANSA), za nesebičnu pomoć Crkvi i našoj zajednici u Mostaru”, ističe Krulj. Potpora vlasti Republike Srpske je, dodaje Krulj, izražena i kroz pomoć djeci u školama i srpskim kulturnim društvima u dolini Neretve.

Saborna crkva u Mostaru, koja je zapaljena i do temelja porušena 1992. godine, jedini je veliki sakralni objekt u BiH koji do sada nije obnovljen. Obnova crkve počela je 2008. godine, ali zbog nedostatka sredstava radovi su tekli sporo. Ova crkva je nacionalni spomenik i jedan od simbola Mostara.

 Izvor: dnevni-list.ba