Štab Republike Srpske (RS) za vanredne situacije danas je naredio Upravi civilne zaštite da izvrši mobilizaciju svih cisterni za vodu sa područja RS koja nisu ugrožena poplavama.

Te cisterne će se staviti na raspolaganje štabovima za vanredne situacije i povjerenicima u gradovima i opštinama u kojima su imenovani.

Takođe, naređeno je štabovima za vanredne situacije opština i gradova sa poplavljenih područja da izvrše organizovanje volontera u svojim jedinicama lokalne samouprave.

Podatke o svojim potrebama za volonterima iz drugih sredina treba da dostavljaju putem Uprave civilne zaštite.

Izvor: Nezavisne novine