Trebinje je odličan primjer za sve lokalne zajednice Bosne i Hercegovine koje misle na svoju privredu i svoju budućnost, provodeći projekte kojim se omladini obezbjeđuje obrazovanje u praktičnoj nastavi na način da odmah nakon školovanja imaju iskustvo da počnu da rade.

Ovo je zaključeno na konferenciji, na kojoj su predstavljeni rezultati i stečena iskustva projekta “Efikasno povezivanje obrazovanja i privrede: unapređenje praktične nastave u sektorima ugostiteljstva i turizma, elektro-energetskom i sektoru obrade metala”.

U pitanju je projekat koji je provodila organizacija Helvetas – Moja budućnost, ukupne vrijednosti 134.000 maraka, od čega Grad Trebinje učestvuje sa 20.000 KM, a kojim su nabavljene mašine za Srednju tehničku školu i oprema za Centar srednjih škola, kako bi se u školskim kabinetima izvodila nastava, ali je dijelom novca osposobljen i kadar iz privrede koji učenike obučava u praktičnoj nastavi za buduća zanimanja.

Sven Dominković, direktor Fondacije Helvetas-Moja budućnost kaže da je, osim novčanog ulaganja, uloga lokalne zajednice bila ta što su prepoznali značaj ovog projekta koji ima za cilj da mladi ljudi unaprijede obrazovanje, a time se unapređuje i cijela zajednica.

“Trebinje je najuspješniji primjer realizacije ovog projekta, koji je doveo do značajnih rezultata. Ovo je odličan put od škole do zapošljavanja, a lokalne vlasti u ovom gradu su ga itekako prepoznale”, rekao je Dominković.

Bojan Benderać, vršilac dužnosti direktora Razvojne agencije Grada Trebinja je napomenuo da se  projekat provodi od avgusta prošle godine u saradnji sa Fondacijom Helvetas-Moja budućnost, Gradom Trebinje, Srednjom stručnom školom, Tehničkom školom, Privrednom komorom Trebinje i privrednim subjektima.

“Urađene su i revizije nastavnih planova i programa, organizovane brojne radionice i obuke mentora praktične nastave, opremljeni kabineti praktične nastave u školama, urađeni eleborati za brojna zanimanja te razmijenjena iskustva sa školama iz Prijedora i obrazovanim centrom iz Ljubljane”, naveo je Benderać.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ističe da Grad Trebinje ima veliku podršku Fondacije Helvetas i da su najveći rezultat ovog projekta obučeni mladi ljudi koji će biti spremni da se uhvate u koštac sa poslovima u struci.

“U saradnji sa direktorima škola, Privrednom komorom i Zavodom za zapošljavanje procijenili smo šta treba tržištu rada I ustanovili da nam nedostaje kadar u oblasti ugostiteljstva i obučeni mladi ljudi koji će raditi na CNC mašinama i modernim tehnologijama, pa ćemo nakon ovog projekta imati i kvalitetan kadar, ali će I ova omladina dobiti adekvatno zaposljenje”, rekao je Ćurić.

Nedeljka Ilijić, direktor Centra srednjih škola je istakla da im mnogo znače kabineti koji su opremljeni u okviru ovog projekta, a služe za unapređenje praktične nastave.

I Dragan Mrdić, inspektor-prosvjetni savjetnik za opštu organizaciju rada u Republičkom pedagoškom zavodu, složio se da su benefiti ovoga projekta veliki, te da će ovaj zavod raditi na unapređenju ovakvog vida nastave.

 

 

Izvor: Nezavisne