U septembru 2018. godine broj narušavanja javnog reda i mira je 23, što je više za 2.11% u odnosu na uporedni period (septembar 2017).

Povratnika u narušavanje javnog reda i mira je manje za 36.4%. Ni u ovom, ni u uporednom periodu nisu evidentirana narušavanja u većem obimu, tj. sa pet ili više lica, a nije bilo ni narušavanja javnog reda i mira koje su počinili maloljetnici.

Po Zakonu i zaštiti od nasilja u porodici evidentirano je devet slučajeva od kojih se pet odnose na krivična djela, a četiri na prekršaje.

Provodeći planske aktivnosti na suzbijanju ilegalnog ulaska migranata u BiH-RS, operativnim radom na terenu, policijski službenici su locirali ukupno osam stranih državljana koja su predata na dalje postupanje JGP Trebinje. Na području opštine Berkovići locirana su dva Sirijca, u Bileći takođe dva Sirijca i u Ljubinju četiri Pakistanca.

U septembru evidentirano je 40 saobraćajnih nezgoda, što je za četiri više u odnosu na septembar prošle godine, od kojih je jedna sa poginulim licem, dvije sa teško povrijeđenim i pet sa lakše povrijeđenim licima. Sa materijalnom štetom evidentirane su 32 nezgode.

PU Trebinje je, u septembru 2018. godine, evidentirala 26 krivičnih djela, manje za 10,3% u odnosu na uporedni period. Od ukupnog broja krivičnih djela po poznatom počiniocu prijavljeno je 20, dok je po nepoznatom prijavljeno šest, šro je za oko 45% manje u odnosu na uporedni period. Rasvijetljeno je 7, i to iz tekućeg perioda šest i iz prethodnih godina jedno. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 25 izvještaja protiv 26 lica muškog pola. Od ukupno 26 prijavljenih lica, njih osam je povratnika i jedan maloljetnik. Kao ,,svjež čin” evidentirana su četiri krivična djela, što je više za 33,3% za koja su prijavljena četiri lica.

 

HP, oktobar 2018.