“Smeh je sunce koje tera zimu sa ljudskog lica.”

Viktor Igo