“Ko je bio voljen, zaboravio je. Uspomene imaju samo oni koji su voljeli.”

Dušan Radović