“Tajnu čuvamo jer tajna čuva nas. Skrivena – ona, takođe skriva. Sve je u tajni i oko nje zapravo dijalektično: tajna je uvijek – odnos.”

Jovan Pejčić