Pitate li koja je prava granica bogatstva? Ona je, prvo imati šta je potrebno, a drugo imati šta je dovoljno.”


Seneka