“Samo je jedan kutak svemira koji sigurno možete promijeniti. To ste vi sami.”

Dženings Brajan