“Naučnici se trude stvoriti moguće od nemogućeg, a političari stvoriti nemoguće od mogućeg.”

Bertrand Russell