“Kad su oči žene zamagljene suzama, onda je muškarac taj koji ne vidi jasno.”

Michel Tournier