“Život je prilika, iskoristi je.
Život je lepota,  divi  se.
Život je blaženstvo, okusi ga.
Život je san, ostvari ga…”
Majka Tereza